Rekisteriseloste ja tietosuoja

 

Laatimispäivä 11.5.2017

Rekisterinpitäjä

Luanas Organic. Y-tunnus 1929657-7

Kuningattarenkatu 16 L2, 07900 Loviisa

puh. 040 5626 000. Sähköposti: luana@luanas.fi

Yhteyshenkilö

Luana Lill-Smeds

puh. 040 5626 000

Sähköposti: luana@luanas.fi

Rekisterin nimi

Luanas Organic Products -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain (5.12.2018/1050)  mukainen rekisteriseloste.

Henkilötietoja kerätään verkkokaupan asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Rekisterin avulla voimme hoitaa asiakassuhteita yhteydenottojen avulla. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, sähköpostiosoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista, maksutavasta, alennuksista ja mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen. Niitä ei luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö:

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään käyttäjän tietokoneelle ja säilytetään siellä. Se mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille. Tämän palautteen avulla pyrimme parantamaan sivujemme sisältöä jatkuvasti. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet ovat välttämättömiä esimerkiksi verkkopankin ja verkkokaupan toimivuuden kannalta.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen:

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon korjaamista henkilörekisteriin. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisena ja lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.