DATASKYDDSBESKRIVNING

DATASKYDDSBESKRIVNING

Luanas organic products värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. I vår dataskyddsbeskrivning framgår vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

 

Som grund för att behandla dina personuppgifter ligger kund- eller avtalsförhållande, samtycke eller Luanas organic products lagliga rätt. (523/1999) 10 §

 

 1. REGISTERANSVARIG

Luanas Organic. VAT nr.  FI1929657-7

 

Lappträskvägen 1 a 4, 07800 Lappträsk

 

Tel. 040 5626 000. Email: luana@luanas.fi

 

Kontaktperson

Luana Lill-Smeds

 

Lappträskvägen 1 a 4, 07800 Lappträsk

 

Tel. 040 5626 000. Email: luana@luanas.fi

 1. REGISTRETS NAMN

Luanas organic products nätbutikens kundregister

 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du registrerar dig hos oss, beställer nyhetsbrev, gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst (per telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier) eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som Luanas organic  behandlar är ditt namn, eventuell arbetsplats, födelsetid, näradress eller arbetsplatsadress, postnummer, postanstalt, e-post -adress, telefonnummer, beställningshistorik, insamlade bonuspoäng, eventuell premiumnivå, tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren) samt kakor. Dina uppgifter på Min Sida kan du även komplettera dina uppgifter. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. Uppgifter kan också uppdateras från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

 

 1. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för identifikation, administrering av kundförhållande, hantering av beställningar, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, analytiska- och profileringsändamål, samt för statistikuppföljning. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra våra tjänster. Våra nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig från via en länk i nyhetsbrevet.

 

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter överförs ej utanför  EU/EES-området

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

 

Att skydda registrerade uppgifter är ytterst viktigt. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Luanas organic tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till informationen. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

 

 1. HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Luanas organic vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

 

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades egna uppdateringar eller meddelande till Luanas organic.

 

 1. TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har som kund rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig s (26 §)om finns sparade i Luanas organic products kund- och direktmarknadsföringsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

 

Du har som registrerad kund när som helst rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att Luanas organic har behandlat informationen lagstridigt eller att Luanas organic inte har rätt att behandla uppgifter som berör dig. Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Luanas organic ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

 

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur Luanas organic kund- och direktmarknadsföringsregister. Du kan även själv redigera din profil och uppdatera dina uppgifter. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Luanas organic ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

 

Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

.

 

 

 1. SOCIALA PLUG-INS

När du använder våra hemsidor erbjuds du att dela information på sociala medier, som Facebook, Twitter och Pinterest, via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

 

 • datum och tid för ditt besök;
 • Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
 • din IP-adress;
 • vad du använt för webbläsare;
 • vad du använt för operativsystem;
 • ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
 • den information som du använt denna specifika plug-in för.

 

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

 

 1. LÄNKAR

Vår webbshop Luanas organic products kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddsbeskrivning gäller enbart vår webbshop. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den dataskyddsbeskrivningen som gäller för sagda sidan. Notera att Luanas organic products inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

 1. COOKIES

På Luanas organic products nätsidor används kakor (cookies). För att nätsidorna ska fungera optimalt skall din webbläsare vara inställd så att den tillåter cookies. Med dessa samlas teknisk information och information om hur sidorna används. Tack vare denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov. Du kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

 

 1. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNING

Luanas organic  utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

 

Uppdaterat i Lapptäsk

25.2.2019